Satya

Inom yogafilosofin (ashtangayoga) talar man om Patanjalis åtta grenar. Den första grenen kallas för yamas och utgörs av fem moraliska påbud/principer. Satya är den andra av dessa fem yamas.

Lever du från hjärtat? Låter du hjärtats röst guida dig i livet?

Patanjalis Yoga Sutra 2:36

SATYA PRATISTHAYAM KRIYA PHALASRAYATVAM.

”As truthfulness (satya) is achieved, the fruits of actions naturally result according to the will of the Yogi”
(tolkning av Swami Jnaneshvara Bharati)

Enligt Patanjalis Yoga Sutra 2:36 kan man ana att det finns någon form av känsla av lätthet i att leva sanningsenligt, det kan till och med tolkas som att man naturlig får igenom sin vilja. Och kanske är detta sant om man är en riktig erfaren yogi, men för de allra flesta av oss tror jag att sanningsenlighet i första hand handlar om att skapa utrymme för en mer sund och berikande relation med sig själv och sina medmänniskor.

Att vara sann eller sanningsenlig innebär inte att man ska springa runt och dela ut ”sanningar” till höger och vänster om folks utseenden eller beteenden.

Att vara sann handlar om en djupare förankring i sitt inre. Att möta sig själv med hela sitt bagage, all sin livserfarenhet, alla sina känslor, alla sina tankar. Att vara sann handlar om att tillåta sig att integrera allt detta i det som fört dig till där du är idag.

Insikt, bli medveten om dig och din omgivning:

  • Kanske har du en tendens att tex skippa träningen med en liten lögn/ursäkt om att du ska träna imorgon? Kanske finns en förnekelse om en underliggande känsla av trötthet/utmattning som du omedvetet trycker undan?
  • Kanske har du dåligt samvete för något du sa till dina barn/din vän/din partner/din kollega men vågar inte be om förlåtelse? Kanske bottnar det i en rädsla att erkänna sig ha fel. Kanske bottnar det i rädsla att misslyckas. Kanske bottnar det i stolthet.
  • Kanske känner du dig sårad eller sviken över något som någon sa till dig, men du håller tillbaka känslorna. Kanske för att inte visa dig svag och sårad, kanske för att skydda dig. Kanske för att du har svårt att själv dra en gräns. Kanske är du rädd att hamna utanför.
  • Kanske har du ett begär eller stark längtan efter något särskilt i ditt liv? Begär och längtan är viktigt att omfamna då de är starka drivkrafter inom oss. Kan din längtan eller ditt begär skada eller skapa lidande för dig själv eller någon annan? Om inte, hindrar något dig från att leva ut din längtan?

Praktik:
Placera mjukt din hand på ditt hjärta. Andas mjuka, lugna andetag.

  • Fundera tyst för dig själv, vad är sanning för dig?
  • Vad är din sanning?
  • Omfamna din sanning och låt den vara en del av dig.

Viktigt:

  • Att lyssna inåt och på sina inre behov kan vara väldigt känslofyllt.
  • Var sann mot dig själv även i denna praktik och ha med dig principen om ahimsa (icke-våld).
  • Var snäll mot sig själv och andra. Att vara sann handlar inte om att döma eller att säga vad som rätt och fel, det handlar om att omfamna hela dig.

Varma hälsningar,

Nina på Yogatoku

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.