Längtan efter att skapa inre broar

Vi människor har länge byggt broar som öppnar upp för nya möjligheter och upptäckter. Nya relationer har skapats, nya världar har utforskats. Broarna förbinder och underlättar rörelse mellan två punkter som det annars är svårt att ta sig till. Förbinder och förenar. Som när vi inom yoga för våra händer samman i Anjali mudra, där handflatorna möts framför hjärtat och förenar den högra och vänsta sidan. Detta mudra ses ofta som ett tecken för balans, harmoni och inre frid. Anjali mudra sägs balansera högre och vänster hjärnhalva, den manliga och kvinnliga energin inom oss. Skapa harmoni mellan det logiska och det intuitiva,  den fysiska och mentala delen av oss. Anjali mudra sägs också lättare kunna föra in oss i ett meditativt tillstånd och är en symbol för tacksamhet. Kontakten mellan handflatorna blir till en bro som förenar. I föreningen kan balans och harmoni uppstå och nya världar skapas.

I yogamassagen skapas ett medvetet flöde av energi, våra sinnen aktiveras och prana, livsenergi, får flöda in i oss genom medveten andning och berörning. Man kan uppleva ett de inre broarna, att den inre medvetenheten om kroppen stärks. De inre banden stärks. Man kan göra nya upptäckter om sig själv, sin kropp, sina känslor, sin andning genom att komma sig själv närmare, genom att bli mer medveten om sitt inre. Öppna upp dem där broarna, förbindelserna inom en. Det som redan finns där och väntar på att utforskas.

Inom oss vilar en kraft som längtar efter att blir sedd och hörd. Precis så som vi är, med vår perfektion och med våra brister. Ingen är perfekt och alla är unika. I dig vilar du som längtar efter att bli upptäckt. Att bli älskat av dig.

Kanske har du en längtan efter att upptäcka mer av dig? Kanske har du en längtan efter att glänta på en ny dörr inom dig? Kanske längtar du efter något som får din inre värld att kärleksfullt expandera?

Att bygga broar är mödosamt och det kan vara till stor hjälp att bygga dem med andras hjälp, men var och en väljer själv om man vill gå över bron.

Jag är trygg i tron om att sund självkärlek är läkande och gör dig gott.

Jag hoppas att du med lyhördhet och omtanke vågar gå över dina inre broar och upptäcka hela dig själv.

Att älska hela dig.

Varma hälsningar,

Nina på Yogatoku

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.