Brahmacarya

Brahmacarya är prinicipen om måttfullhet. En mer direkt översättning av Brahmacarya betyder att ”gå med Gudmedvetande”. Detta fjärde yamas kan man säga kopplar också till en högre inre moral. Vad det innebär i praktiken kan snarare ses som att inte låta sig styras av sinnena utan att kunna fatta mer måttfulla beslut över valen i livet. Man anser att det är möjligt att genom att rikta uppmärksamheten inåt bli fri från begär och beroenden. Många äldre tolkningar av denna fjärde principen kopplar också denna tydligt till att leva i celibat. … Läs mer >Brahmacarya

Längtan efter att skapa inre broar

Kanske har du en längtan efter att upptäcka mer av dig? Kanske har du en längtan efter att glänta på en ny dörr inom dig? Kanske längtar du efter något som får din inre värld att kärleksfullt expandera? … Läs mer >Längtan efter att skapa inre broar