Asteya

Inom yogafilosofin (ashtangayoga) talar man om Patanjalis åtta grenar. Den första grenen kallas för yamas och utgörs av fem moraliska påbud/principer. Asteya är den tredje av dessa fem yamas.

Patanjalis Yoga Sutra 2:37

ASTEYA PRATISTHAYAM SARVA RATNOPASTHANAM.

One who is trustworthy, because he does not covet what belongs to others, naturally has everyone’s confidence and everything is shared with him, however precious it might be.
(tolkning av T.K.V. Desikachar)

Asteya är prinicipen om att inte stjäla. För de flesta av oss är det självklart att inte stjäla av andra. Inom yogan refererar man till begreppet genom att knyta an till tid och energi. Många av er har säkert både hört talas om och upplevt tidsbovar och energitjuvar. Som ni säkert förstår kan man både råka ut för att någon annan eller något annat stjäl ens tid eller energi, men man kan också själv vara den som stjäl någon annans tid eller energi. Dessutom kan det till och med vara så komplicerat att man stjäl av sin egen tid eller energi. Jag återkommer till det sistnämnda.

Insikt, att bli medveten om sig själv och sin omgivning:

 • Ta med dig pratiken av ahimsa och satya i dina reflektioner. Döm inte dig själv eller någon annan, sträva efter att öppna sinnet och hjärtat för det som sant.
 • Fundera över om du har upplevt eller kanske upplever att någon eller något i din omgivning stjäl tid eller energi från dig? Det kan vara stort eller smått. Fundera över hur den andra parten kan uppfatta samma situation – skulle den personen också uppleva situationen som att denna stulit tid eller energi från dig?
 • Reflektera över om du själv upplever att du ”stulit” tid eller energi från andra? Fundera över hur den andra parten kan uppfatta samma situation – skulle den personen också uppleva situationen som att du stulit tid eller energi från denne?
 • Att stjäla tid och energi från sig själv. Reflektera över om du har egna beteenden, känslor eller tankar som tar energi eller tid från dig? Det kan handla om att du har en tendens att sitta uppe på kvällarna och tjuva på din sömntid. Det kan handla om att du oroar dig mycket, utan att förstå orons orsak. Det kan handla om att du ställer alltför höga krav på dig själv. Dessa knyter också starkt an till principen om ahimsa.
 • Reflektera över om du hamnar i att försöka förklara eller försvara ditt eller någon annans beteende. Ofta har vi människor en tendens att komma med bortförklaringar och förklaringar till varför vi eller någon annan agerar på ett visst sätt. Syftet med denna insiktsövningen är inte att fördjupa oss i dem underliggande orsakerna (dem kan absolut vara väl värda att fördjupa sig, men ofta kan det vara värt att göra den utforskningen i samtalsform). Försök istället att konkludera dina upplevelser så sanningsenligt som möjligt, utan att värdera dem. Reflektionen syftar till att bli mer medveten.

För att praktisera asteya kan det vara lättare att fokusera på motsatsen, generositet.

Praktik, öva på generositet:

 • Sitt bekvämt (på golvet eller en stol) med händerna mjukt på knäna/låren och handflatorna vända uppåt. Slut ögonen, andas lugna och mjuka andtag.
 • Föreställ dig att att du ger all din energi och tid till världen. Hur känns detta i din kropp? Möter du motstånd (spänningar) någonstans? Hur känns ditt andetag? Reflektera över hur du känner dig. Kanske känner du dig upprymd, tom eller i balans.
 • Föreställ dig att du får ta emot all tid och energi från världen. Hur känns detta i din kropp? Möter du motstånd (spänningar) någonstans? Hur känns ditt andetag? Reflektera över hur du känner dig. Kanske känner du dig upprymd, tom eller i balans.
 • Reflektera över om du har lättare att ge eller ta emot.
 • Föreställ dig nu att du samtidigt som du ger all din tid och energi till världen också får ta emot all tid och energi från världen. Hur känns detta i din kropp? Hur känns ditt andetag? Reflektera över hur du känner dig. Kanske känner du dig upprymd, tom eller i balans.
 • Ytterligare en meditation som du kan göra för att praktisera asteya är att reflektera över det du är tacksam över i livet.

Inom yogan refererar man också asteya till att inte stjäla från naturen och att inte leva utöver sin tillgångar, även i form av naturresurser.

Väljer att avsluta denna texten med ett sanskrit mantra som är väl känd inom yogavärlden.

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
”May all beings everywhere be happy and free, and may the thoughts, words, and actions of my own life contribute in some way to that
happiness and to that freedom for all.”

Ta väl hand om din och andras tid och energi.

Varma hälsningar,

Nina på Yogatoku

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.