Aparigraha

”Aparigraha sthairye janmakathamta sambodhah.”

Patanjalis Yoga Sutra 2:38

One who is not greedy is secure. He has time to think deeply. His understanding of himself is complete.(Översättning av T.K.V. Desikachar)

Aparigraha är principen om avsaknad av begär eller icke-begär. Egot sägs ha ett oändlig begär, medans människans sanna jag sägs vara utan begär. Dvs ett tillstånd där man känner sig nöjd och tillfreds. Bli medveten om dina begär genom att reflektera över om det är något som du saknar. Egot har en starkt vilja att ständigt söka efter något nytt att begära, tex ett nytt finare hus, nya möbler, andra kläder. Egots begär är sällan nöjd en längre tid, utan tar snabbt det nya som givet och suktar efter något mer, något annat. Det är klokt att bli medveten om det egna begäret. Detta för att få kontroll över sina sinnen. Egot skulle man kunna säga är i sinnenas slav eller begärens herre.

Att utöva aparigraha är att sätta sig över eller lugna ned egot, så att man kan göra medvetna val över det man faktiskt väljer att skaffa sig och samtidigt utövar att visa tacksamhet för det man redan har.

Reflektera över icke-begär

  • Ta med dig praktiken av ahimsasatya, asteya i dina reflektioner. Döm inte dig själv eller någon annan, sträva efter att öppna sinnet och hjärtat för det som är sant.
  • Reflektera över vad du anser är avsaknad av begär? Har du några värderingar om vad begär är? Hur är din känsla inför begär? Känns avsaknad av begär tråkigt, fattigt, rikt, bra, behagligt, olustigt, mm?
  • Reflektera om du har upplevt eller mött någon person som du anser lever utan begär? Vad är det som kännetecknar denna personen?

Praktik för aparigraha:

  • Fundera över dina begär eller känslor av missnöje. Vad gäller dem? Hur uttrycks dem? Som begär efter saker/ting eller huvudsakligen som känslor? Kanske är det en blandning av känslor och tankar? Försök att konkretisera tankar, känslor genom att formulera dig i ord.
  • Går dessa begär att vända till känslor av tacksamhet i nuet?
  • Vad känner du tacksamhet över just idag?

Lycka till med ditt inre arbete, var varsam och snäll mot dig själv och andra.

Allt gott!

Nina Pettersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.