Ahimsa

Inom yogafilosofin (ashtangayoga) talar man om Patanjalis åtta grenar/pelare. Den första grenen kallas för yamas och utgörs av fem moraliska påbud eller s.k. principer. Ahimsa är den första av dessa fem yamas.

Patanjalis Yoga Sutra 2:35

AHIMSA PRATISTHAYAM TAT SAMNIDHAU VAIRA TYAGAH.

As a Yogi becomes firmly grounded in non-injury (ahimsa), other people who come near will naturally lose any feelings of hostility.
(tolkning av Swami Jnaneshvara Bharati)

Ahimsa är principen om icke-våld mot någon eller något. I ytterligheten menas så klart att det är strängt förbjudet att ta någons liv.

Kort formulerat kan man säga att ahimsa handlar om att inte bruka våld mot dig själv eller någon annan/något annat i form av tankar, ord eller handlingar. Är man inte van vid att tänka i dem här banorna kan bara det första steget att bli medveten om sina tankar, ord och handlingar vara ett uppvaknande.

Skaffa insikt – bli medveten om dig själv och din omgivning:

  • notera om du tänker tankar om dig själv eller någon annan som skapar lidande eller gör ont hos dig eller någon annan
  • notera om du pratar om dig själv eller någon annan på ett sätt som gör ont eller skapar lidande hos dig eller någon annan
  • notera om du har ett beteende som skapar lidande för dig själv eller någon annan

Det kan tyckas provokativt att endast du ska göra denna insiktsinhämtningen, men faktum är att det börjar med dig. Lite klyschigt sagt må hända, men endast du kan ändra dina egna tankar, dina egna ord och dina egna handlingar. Den andres tankar, ord och handlingar är dennes ansvar.

Vi människor har ofta svårt för ordet ”inte/icke”. Så för att praktisera ahimsa kan det vara lättare att fokusera på att tänka snälla tankar, säga snälla ord och utföra snälla handlingar. Nedan följer några förslag på praktiska övningar som du kan träna på för att utöva ahimsa. Testa och se vad som händer inom dig.

Praktik:
Lätt: visa extra hänsyn i trafiken
Medium: tänk en riktigt snäll och sann tanke om dig själv
Utmanande: tänk en god tanke om någon som du inte gillar

Observera:

  • denna praktik är av den typen att den bör praktiseras ständigt
  • även i praktiserandet av ahimsa, var snäll mot dig själv och andra
  • att vara snäll mot andra är inte samma sak som att vara självuppoffrande

Tänk om alla skulle bruka denna principen dagligen, nog skulle världen vara en betydligt fredligare plats. Men även små förändringar ger ringar på vattnet, så fortsätt med ditt praktiserande av ahimsa.

Varma hälsningar,

Nina på Yogatoku

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.